Το unbounded.gr χρησιμοποιεί πηγές και βιβλιογραφία που προήλθαν οι τροποποιήθηκαν καταλλήλως πριν τις ακόλουθες αναρτήσεις.

Βιβλία

 1. 3 Steps towards being a better leader in 2009 – StewFriedman
 2. Choose the Fantasy World you live in – Peter Bregman
 3. A Freelancer’s Recipe for professional Development- Steven DeMaio
 4. Five Questions Every Mentor Must Ask – Antony Tjan
 5.  Critique me, Please- John Maeda
 6. Are you the bottlenecking your organisation – Brett Martin , Thanos Papadimitriou
 7. Thinking Fast and Slow – Daniel Kahneman
 8. Harvard Business Review – http://www.hbr.org
 9. Flash boys – Michael Lewis
 10. Add and hour to your day – Ron Ashkenas
 11. Who is the leader of the future – Vineet Nayar
 12. Management Starts With You – Alan Hester
 13. Rich Habits – Tom Corley